Promocje
Glinka żółta 100g
Glinka żółta 100g

17,59 zł

Cena regularna: 21,99 zł

Najniższa cena: 21,99 zł
szt.
Glinka różowa 100g
Glinka różowa 100g

15,99 zł

Cena regularna: 19,99 zł

Najniższa cena: 19,99 zł
szt.
Glinka zielona 100g
Glinka zielona 100g

15,99 zł

Cena regularna: 19,99 zł

Najniższa cena: 19,99 zł
Glinka czerwona 100g
Glinka czerwona 100g

15,99 zł

Cena regularna: 19,99 zł

Najniższa cena: 19,99 zł
szt.
Glinka czarna 100g
Glinka czarna 100g

17,52 zł

Cena regularna: 21,90 zł

Najniższa cena: 21,90 zł
szt.
Bogate masło do ciała Soczysta wiśnia z wanilią 100g
Bogate masło do ciała Soczysta wiśnia z wanilią 100g

27,99 zł

Cena regularna: 34,99 zł

Najniższa cena: 34,99 zł
szt.
Bogate masło do ciała Orzeźwiający melon z zieloną herbatą 100g
Bogate masło do ciała Orzeźwiający melon z zieloną herbatą 100g

28,00 zł

Cena regularna: 35,00 zł

Najniższa cena: 35,00 zł
szt.
Olej z nasion pomidora 50ml
Olej z nasion pomidora 50ml

22,39 zł

Cena regularna: 27,99 zł

Najniższa cena: 27,99 zł
szt.
Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

 • § 1

  Postanowienia wstępne

  Sklep internetowy Eko Łaźnia, dostępny pod adresem internetowym ekolaznia.pl, prowadzony jest przez Izabelę Lieder, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Izabela Lieder, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5881870004.

  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  § 2

  Definicje

  Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Lieder, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5881870004.

  Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia przy czym w przypadku nieukończenia 18 roku życia do rejestracji w niniejszym sklepie oraz dokonania zakupów niezbędna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z niniejszego sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

  Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: nowakosmetyka.com

  Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

  Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

  § 3

  Kontakt ze Sklepem

  1. Dane sprzedawcy:

  Adres: ul. 12 marca 218, 84-200 Wejherowo

  Adres e-mail Sprzedawcy: eko.laznia@gmail.com

  Numer telefonu Sprzedawcy: 791975929

  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 44114020040000320275365692

  2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-17.00

  § 4

  Wymagania techniczne

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies, w praktyce wartości powyższe kształtują się następująco:

  a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

  b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

  c) Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

  d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

  § 5

  Informacje ogólne

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

  4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

  5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny (np. przy wysyłce wielu sztuk) informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

  § 6

  Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji udostępniony na stronie sklepu. Niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz hasła.

  2. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i nieodpłatne.

  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

  § 7

  Zasady składania Zamówienia

  1. Klient dokonuje zakupu towaru poprzez składanie zamówień. Zamówienia mogą być składane na stronie sklepu 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W celu złożenia Zamówienia należy:

  -zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

  -wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie umieścić w koszyku poprzez kliknięcie przycisku ,,Do koszyka" oraz wskazać liczbę zamawianych produktów.

  -wybrać jedną z dostępnych opcji dostawy

  -zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

  -jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (imię, nazwisko) adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz numeru telefonu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. Jeśli wybrano złożenie zamówienia z logowaniem, dane te muszą zostać uzupełnione w profilu, by zamówienie mogło zostać zrealizowane.

  -zaakceptować regulamin sklepu i zaakceptować jego treść poprzez oznaczenie tego faktu w odpowiednim okienku

  -potwierdzić złożenie zamówienia i zamiar dokonania płatności za pomocą przycisku “Zamawiam i płacę”

  -wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie. Po złożeniu zamówienia klient informowany jest o właściwościach zamówionych produktów, sposobie dostawy, cenie produktów, łącznym koszcie zamówienia oraz wybranym przez klienta sposobie zapłaty. Taka informacja zostaje również przesłana na adres e-mail klienta podany przy zakładaniu konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania konta.

  § 8

  Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Towary zamawiane w sklepie dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu

  -Przesyłka pocztowa (Poczta Polska)

  -Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa (kurier InPost, DPD lub DHL)

  -Przesyłka do paczkomatu (paczkomaty InPost)

  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  -Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

  -Płatności elektroniczne. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu w zakładkach „Formy płatności” i „Koszty dostawy”

  § 9

  Wykonanie umowy sprzedaży

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. Klient może składać zamówienia 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  - płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  - płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  -W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  -W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia złożenia zamówienia

  § 10

  Prawo odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

  3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

  4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Celem odstąpienia od umowy, konsument może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.

  5. Skutki odstąpienia od Umowy:

  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

  11. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi między innymi w stosunku do umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  § 11Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru w zakresie określonym w przepisach 556 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny

  2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi rzeczy wolne od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: Eko Łaźnia, ul. 12 marca 218, 84-200 Wejherowo lub drogą elektroniczną na adres: eko.laznia@gmail.com

  5. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, żądanie Klienta w związku z wadą towaru oraz wybrany przez klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi przekazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

  7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Klient jest obowiązany dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy towar.

  § 12

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  -Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  -Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  -Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  2. informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php oraz https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

  3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  § 13

  Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, Izabela Lieder.

  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów przy zakupie towaru jest możliwość realizacji zawartej umowy a w zakresie rejestracji klienta w sklepie oraz marketingu zgoda udzielona przez kupującego.

  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  -w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  -w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

  Dane osobowe klientów nie będą przekazywane do państw trzecich.

  4. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  6. Dane osobowe klientów będą przechowywane przez sprzedawcę do momentu wycofania zgody przez klienta

  7. Sprzedawca nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz decyzji związanych z profilowaniem danych osobowych klientów.

  8. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przy przetwarzaniu danych osobowych.

  § 14

  Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Do umów, które zawarte zostały przed zmianą regulaminu stosuje się wersję obowiązującą w dacie dokonania zamówienia przez kupującego. Po zmianie postanowień regulaminu klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie pod adresem sklepu informacji o zmianie regulaminu i jej utrzymanie na tej stronie przez okres 14 (7) kolejnych dni. W przypadku klientów posiadających konto na stronie internetowej sklepu zostaną oni powiadomieni również o zmianie regulaminu poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji.
  Zmieniony regulamin wchodzi w życie w terminie, który został określony w informacji o zmianie regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 (7) dni od momentu poinformowania o jego zmianie. Nie zaakceptowanie zmienionego regulaminu wiązać się będzie z brakiem możliwości składania zamówień w sklepie.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Regulacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie internetowej sklepu w zakładce Polityka Prywatności

  4. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu, nieodpłatnie, na stronie sklepu internetowego w zakładce ,,Regulamin" oraz w siedzibie Sprzedawcy, pod adresem: sklep Eko Łaźnia ul. 12 marca 218 84-200 Wejherowo

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży

  ................................. Miejscowość, data

  .................................

  .................................

  .................................

  Imię i nazwisko, adres do korespondencji,

  adres e-mail konsumenta

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  nazwa i adres przedsiębiorcy

  Oświadczenie

  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

  lub poza lokalem przedsiębiorstwa

  Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

  (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ..............................(należy podać

  nr zamówienia) zawartej dnia ....................................dotyczącej zakupu towaru/usługi

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Jednocześnie proszę o zwrot wpłaconej na zamówiony towar/usługę kwoty ……………......zł

  (słownie:…………………………………..………..złotych) na nr rachunku bankowego:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………..

  Podpis konsumenta

   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoper.pl